Bridgeclub de Pool kl

Ruim 30 jaar geleden is de bridgeclub opgericht in Café De Pool in Eenrum. Vandaar de naam. Toen het café in andere handen overging, is de locatie veranderd in De Hoornstertil in Wehe den Hoorn.

De club telt nu 42 leden. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij:
Marijke Kuitert
Dorpsstraat 4
9957 ND Saaxumhuizen
marijke@finisterre.nl
0595-425231

Competitieavonden zijn van september t/m april op elke 2e en 3e dinsdag van de maand, aanvang 19.30 uur. Competitieleider is Hans Dijkink.
De eerste en laatste dinsdagavond vanaf 19.30 uur is het vrij bridgen.
Voor deelname aan de vrije avonden kan men zich opgeven bij
Jan Stoffel, tel. 0595-528315.

Seizoen 2012 / 2013

De competitie van de bridgeclub Eenrum , spelend in de Hoornstertil te Wehe-denHoorn, is afgesloten.

Dit jaar trok het paar H.Dijkink- C.Dijkink met een gemiddelde van 56,02% aan het langste eind.

Het paar L.Schikan- J.Schikan werd tweede met 55,31%

en het paar H.Hummelen- S.Engberts werd derde met 53,95%.

Allen keerden tevreden met een goede fles wijn naar huis terug. Ook al is de competitie afgelopen , er kan elke dinsdag de hele zomer door vanaf 19,30 uur in de Hoornstertil gespeeld worden.Nieuwe leden zijn daar ook van harte welkom.

Geef dan wel even door aan Jan Stoffel tel.528315 dat je komt.

Tot aan de bridgetafel zullen maar zeggen.

BRIDGEN, EEN INVESTERING VOOR DE TOEKOMST                                                   

Wie met pensioen gaat krijgt veel, heel veel, vrije tijd erbij, die ingevuld moet worden. In het begin gaat dat meestal vrij gemakkelijk, men is fysiek vaak nog sterk genoeg. In de tuin kan wat werk verzet worden of een flink eind fietsen zit er nog wel in. Maar dan wordt dat allemaal wat zwaarder of zelfs te zwaar en moet de mens andere bezigheden zoeken. Eén daarvan kan dan het kaartspel bridge zijn.Een spel met veel beoefenaren zodat er altijd wel ergens in de buurt gespeeld kan worden. Een spel dat uitdaagt en dat de hersenen aan het werk houdt. Het bridgen gaat ook vereenzaming tegen omdat u het met nog drie anderen speelt, en bridgen is helemaal niet zo moeilijk te leren. Omroep Max geeft dit najaar een cursus op de televisie, zodat u het thuis met vrienden onder de knie kunt krijgen. Daarna kan iedere bridgeliefhebber bij ons, de bridgegroep in Wehe- den Hoorn bij de Hoornstertil, kennis en kunde vergroten op de dinsdagavonden. De kosten zijn 10 euro per jaar, dus dat zal hopelijk niemand ervan weerhouden zich aan te melden. Ook zijn er vast niet allemaal vreemden voor u op deze bijeenkomsten, want veel Ainrommers zijn al lid. Bij die mensen kunt u ook informatie over de club vragen net als bij ondergetekende. Voor nadere informatie  tel. 491527. Als u het spel al kent kunt u natuurlijk ook direct al komen spelen! Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze groep van tweeënveertig spelers.

Hans Dijkink

bridge