top of page
IMG_0359.jpeg

BILJART V.O.P.

V.O.P. is de afkorting van “VOOR ONS PLEZIER “.

De vereniging is op 1 september 1962 opgericht . Er werd gespeeld in het parochiehuis  te den Hoorn. Toen het parochiehuis werd gesloten, is de vereniging verhuisd naar café Job Vos. Het huidige café Hoornstertil te Wehe-den Hoorn, hetgeen ook nu nog de thuisbasis is. 

 

Er wordt, met uitzondering van de zomermaanden, op de donderdagavond gebiljart. Er zijn maximaal 16 spelende leden en een ieder is van harte welkom om eens op een donderdagavond te komen kijken.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, een secretaris en de penningmeester. De goede gang van zaken op de wedstrijdavonden  staat onder streng toezicht van de wedstrijdleider.

 

De contributie bedraagt € 100,-- per jaar.(2022)

 

Inlichtingen en correspondentie:

B.G.Wijnenga  (penningmeester)

Mernaweg 76

9964AV Wehe-den Hoorn

Tel.: 0595-572745 / 06- 11267674

E-mail: b.wijneng@ziggo.nl

Afbeelding1.png
bottom of page