top of page
IMG_0359.jpeg

BRIDGECLUB DE POOL

Ruim 30 jaar geleden is de bridgeclub opgericht in Café De Pool in Eenrum. Vandaar de naam. Toen het café in andere handen overging, is de locatie veranderd in De Hoornstertil in Wehe den Hoorn.

 

De club telt nu 42 leden. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij: 

 

Marijke Kuitert
Dorpsstraat 4
9957 ND Saaxumhuizen
marijke@finisterre.nl
0595-425231

Competitieavonden zijn van september t/m april op elke 2e en 3e dinsdag van de maand, aanvang 19.30 uur. Competitieleider is Hans Dijkink. 
De eerste en laatste dinsdagavond vanaf 19.30 uur is het vrij bridgen.
Voor deelname aan de vrije avonden kan men zich opgeven bij
Jan Stoffel, tel. 0595-528315.

Bridgeclub de Pool kl.jpg
bottom of page