top of page
IMG_0355.jpeg

ONS DORP

Wehe-Den Hoorn is gelegen in gemeente Het Hogeland in NoordWest-Groningen.

 

Verkeer en vervoer

Wehe-Den Hoorn had tussen 1922 en 1942 een station aan de spoorlijn Winsum - Zoutkamp. De spoorlijn is in 1942 opgebroken en het stationsgebouw is in 1964 gesloopt. Het dorp wordt aangedaan door vijf buslijnen, te weten lijn 65 en 165lijn 67lijn 163 en de buurtbus lijn 99 heeft zijn eindpunt in Wehe-den Hoorn. Wehe-Den Hoorn is aangesloten op het hoofdwegennet via de N361, die voor een groot deel op het voormalig spoortracé ligt.

 

Starkenborgh

Even ten noorden van het dorp stond ooit de borg Borgweer of de Starkenborgh, de woonstede van de familie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. In de voormalige hervormde kerk van Wehe zijn hiervan herinneringen te vinden, zoals wapenschilden en een grafkelder. Naar een lid van deze familie is het Van Starkenborghkanaal genoemd. De monumentale boerderij Borgweer werd rond 1900 aan het begin van de oprijlaan gebouwd.

IMG_0350.jpeg

Kerkelijk leven

Niet alleen bestaat het dorp uit twee delen, de bevolking is ook verschillend van geloof. Wehe is overwegend hervormd, net als het overgrote deel van het Hogeland. Het in de 16e eeuw reeds genoemdelintdorp Den Hoorn is een katholieke enclave, en als zodanig de oudste rooms-katholieke parochie van de streek. Ze werd in de 17e eeuw als schuilkerk gesticht door de jonker van de Lulemaborg teWarfhuizen, die hardnekkig weigerde de reformatie aan te nemen. Rond 1700 stond in Den Hoorn ook een doopsgezinde vermaning.

 

De hervormde kerk van Wehe dateert uit de 13e eeuw en heeft een in 1656 verhoogde toren. In de kerk staat een orgel van Doornbos uit 1923, dat diende als vervanger voor een orgel dat in 1839 werd gekocht van Abraham Meere.

 

De eerste katholieke kerk (een schuurkerk) werd gesticht in 1733. In 1803 verrees ter vervanging hiervan een eenvoudige kerk in neoclassicistische stijl en in 1926 verrees de huidige Sint-Bonifatiuskerk. Deze werd ontworpen door Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr. in een expressionistische stijl die invloeden vertoont van het werk van Dom Bellot. In tegenstelling tot de nabijgelegen Willibrordusparochie van Kloosterburen is de Hoornster parochie een 'diasporaparochie': bijna alle dorpen van De Marne vallen onder haar jurisdictie. Wehe-den Hoorn is ook de startplaats van deprocessies naar Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in de kluiskapel van het bedevaartplaatsje Warfhuizen.

Aan de Cleveringastraat staat een Koninkrijkszaal van de Jehova's getuigen .

IMG_0357.jpeg

Het dorp Wehe-den Hoorn is 700 jaar na het begin van de jaartelling ontstaan en van oudsher gericht op land- en tuinbouw. Maar ook agrarische verwerking en meerdere transportbedrijven vinden er hun oorsprong.

De laatste jaren is er in Wehe-den Hoorn geïnvesteerd in toeristische en recreatiebedrijven, die slaap-, eet en vaaractiviteiten verder ontwikkelen.

Wehe-den Hoorn heeft een actief verenigingsleven; tal van activiteiten worden georganiseerd.

Er zijn goede busverbindingen van- en naar Winsum en Groningen en ook de bereikbaarheid via de doorgaande wegen is goed.

Basisschool 'Kindcentrum Hoogholtje'

De naam van onze school is HOOGHOLTJE, basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs. Een hoogholtje is in de provincie Groningen de benaming voor een hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen te laten passeren. Deze naam van onze school symboliseert de overbrugging die de school maakt tussen:

  • De voormalige Weerborg en de voormalige St. Jozefschool

  • Het openbaar en katholiek onderwijs

  • De voormalige dorpen Wehe en Den Hoorn

  • Het verleden en de toekomst

Deze overbrugging is hoog genoeg om alle verschillen onderdoor te laten passeren. Door aan beide zijden de trap omhoog te nemen , komen de kinderen elkaar tegemoet op het hoogste punt, vanwaar ieder een helder zicht heeft naar de toekomst.

 

Onze slogan: De brug slaan voor een  toekomst.​

 

Bekijk hier de nieuwste video van onze school:

https://www.hoogholtje.nl/onze-school/33-over-ons.html


Contact
Mernaweg 55a
9964 AR Wehe den Hoorn
Tel. 0595-571327
E-mail: hoogholtje@primenius.nl

www.hoogholtje.nl

bottom of page