vop   V.O.P. is de afkorting van VOOR ONS PLEZIER.       vop

De vereniging is op 1 september 1962 opgericht en bestaat dus ruim 50 jaar.
Er wordt met uitzondering van de zomermaanden  op de donderdagavond gebiljart
in café Hoornstertil te Wehe- den Hoorn.

Het bestuur bestaat uit J. Vos (voorzitter), C. Overdevest (secretaris)
en B. Wijnenga ( penningmeester).
De strakke doch rechtvaardige wedstrijdleiding is in handen van Harry Huizenga.

 Er zijn maximaal 16 spelende leden en op dit moment is er een ledenstop.
Echter een ieder is welkom om eens op een donderdagavond te komen kijken.

vop                                                                                             vop

Voorzitter:  J.Vos
  G.Redekerstraat 2
  9964AA Wehe/den Hoorn
  Tel.: 0595-571999

Secretaris:  C.J.Overdevest
  Rietemastraat 17
  9965RS Leens
  Tel.: 0595-571725

Penningm .: B.G.Wijnenga
  Mernaweg 76
  9964AV Wehe/den Hoorn
  Tel.: 0595-272745

Wedstrijdl.: H.Huizenga
  Mernaweg 13
  9964AP Wehe/den Hoorn
  Tel.: 06-21996838

Correspondentie:  B.G.Wijnenga
    E-Mail: B.Wijnenga@ziggo.nl

 

vop                                                                                             vop