Het bestuur van de dorpsvereniging bestaat uit de volgende personen:

Bestuursleden van de Dorpsvereniging:

Eric van der Klei, voorzitter  t.  0622089889  

Jacoba Wijk, secretaris  t.  572531 / 0620532211

Frits Weber, penningmeester  t.  571323

René Leber,  t. 571364

Gert Blankers,  t 769000

Jan Buwalda,  t. 571743/ 0621295228

Theo Driessen,   t. 572408 / 0622065197