Zoals u ziet zijn we ook op facebook aanwezig.

 

Heeft u nieuws of nieuwtjes mail dan naar webmaster[at]wehe-denhoorn.nl 

 

*********************************************************

Aangezien de Noorderkrant nog niet weer bezorgd wordt, lees het gemeentenieuws op de website van:
Het Hogeland [Gemeente Nieuws 2019]

*********************************************************

01/07/2019

Bericht van Mevrouw de Haan:

Gratis op te halen: Tweezits houten klapbank
Helpende hand is opgeheven!
Hulp gevraagd bij 't boren in huis.

Fatima de Haan (Pastoor J. Martensstraat, 06 - 55 54 50 18)

*********************************************************

15/06/2019

Zaterdag 22 juni in Leens; Gemeente Het Hogeland organiseert ‘Afvalfestival’’

Meer doen met minder afval, daar gaat het om tijdens het Hogelandster Afvalfestival dat op zaterdag 22 juni plaatsvindt in Leens.
Met het festival hoop de gemeente Het Hogeland inwoners te betrekken bij de doelstelling om te komen tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval.
Tijdens het festival worden ‘leuk’ en ‘leerzaam’ gecombineerd. Er zijn diverse optredens, spellen en demonstraties. Die hebben tot doel inwoners bewust te maken van de afvalproblematiek en ze te bewegen ideeën aan te dragen hoe er in de toekomst minder huisvuil geproduceerd kan worden. De gemeente Het Hogeland vindt het van belang de inwoners hier nadrukkelijk bij te betrekken.. 

Volledig persbericht (PDF): download

*********************************************************

01/05/2019

Gemeentenieuws mei 2019
Klik om het gemeentenieuws van mei 2019 te bekijken/downloaden!

*********************************************************

25/02/2019

 

"Vanaf dit jaar publiceert de gemeente Het Hogeland de wekelijkse informatiepagina in de Noorderkrant. Alleen de gemeente Bedum maakte van dit medium gebruik. Inwoners van de voormalige gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum waren gewend om het gemeentenieuws in een andere uitgave te lezen. Die laatsten moeten even aan de nieuwe situatie wennen, zo blijkt in de praktijk. 

'We zitten in een gewenningsfase. De inwoners, de gemeente en de uitgever van de Noorderkrant, NDCMediagroep, hebben te maken met een ander, groter verspreidgebied. De huis-aan-huisbezorging van de krant verloopt in bepaalde delen in de gemeente nog niet optimaal. Samen met de uitgever werken we aan verbetering hiervan', geeft een woordvoerder van de gemeente aan."

Volledig persbericht (PDF): download

*********************************************************

25/02/2019

 

"Op zaterdag 9 maart organiseert Staatsbosbeheer een Sprokkeldag in het dorpsbos van Wehe-den Hoorn. In dit bos zijn de door essentaksterfte aangetaste essen geveld. De meeste stammen zijn uit het bos gereden, maar er ligt nog tak- en tophout in het bos. Dit is zeer geschikt als brandhout voor de open haard. Bewoners van Wehe-den Hoorn zijn tussen 9.00 en 14.00 uur van harte welkom om hout te sprokkelen. Parkeren en toegang tot de sprokkellocatie de parkeerplaats ter hoogte van Mernaweg 40 en er is beperkt ruimte aan de Havenstraat. We maken geen gebruik van de inrit naar Havenstraat 3. Boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig voor vragen en bieden zo nodig een helpende hand."

Volledig document (PDF): download

*********************************************************

brand

 

Beste lezers,

 

Zoals u wellicht weet is per 1 januari 2014 de VeiligheidsRegio Groningen (VRG) gevormd. Dit hield in dat alle dagdienst medewerkers en vrijwilligers van de brandweer uit dienst bij de gemeente gingen en in dienst kwamen bij de VRG.
Voor de brandweervrijwilligers is hierdoor niet veel veranderd, immers de kazernes en het materiaal zijn binnen de gemeente gebleven. Het werkgebied is ook niet veranderd.
Tot op de dag van vandaag hebben wij nog steeds een prima binding en contact met de  gemeente De Marne. 

 

De taken van de brandweer en het enthousiasme van de vrijwilligers zijn niet veranderd, wij staan nog steeds voor, redden van mens en dier, bestrijden van brand,  en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand. In 2017 heeft dit voor de blusploeg Wehe-den Hoorn geresulteerd in totaal  49 uiteenlopende inzetten. Een ieder kan zich vast wel, over het afgelopen jaar, een calamiteit voorstellen waarbij de inzet van de brandweer gewenst was.

 

De blusploeg Wehe-den Hoorn bestaat uit 15 vrijwilligers, waarvan 5 bevelvoerders, 5 chauffeurs en 5 manschappen. Een ieder met een specialistische taak (bevelvoerder of chauffeur)  kan ook optreden als manschap.

 

Ons team  kan niet zonder vrijwilligers, de mannen en vrouwen die, naast hun werk, staan voor het brandweerwerk, daarvoor opgeleid zijn en willen en kunnen oefenen. We oefenen conform een jaarrooster, om de twee week op woensdagavond. Dit is minimaal 23 keer per jaar. Daarnaast hebben we twee oefendagen  in het kader van realistisch oefenen. ( hitte  en/of scenario training)

 

Door verschuiving binnen de blusploeg Wehe-den Hoorn,  en het vertrek van vrijwilligers, zijn wij op zoek naar mensen die onze blusploeg willen versterken.
Of terwijl: we zoeken brandweervrijwilligers. Onze voorkeur gaat uit naar mensen die in de buurt wonen en overdag vaak beschikbaar zijn ( werken bijvoorbeeld in de buurt van Wehe-den Hoorn). Minimale leeftijd is 18 jaar en in het bezit van rijbewijs B. Hierbij nodigen we je uit om eens, geheel vrijblijvend, kennis te komen maken tijdens een oefenavond.

 

Voor meer informatie en of vragen kun je contact opnemen met de ploegchef van de blusploeg: Klaas de Vries op telefoonnummer 06 10 17 80 41

**********************************************************

  Galerie

 Goedendag,

 via Galerie Jacoba Wijk mogen wij ons aan uw voorstellen.

 Wij zijn Micky Piller en Kristoffel Lieten en maken sinds ruim een jaar een website

 Op weg naar de Kunst.nl.

Daarin bespreken we de vaste collecties van Nederlandse musea en zo nu en dan een buitenlandse instelling.

We doen dit allebei na onze pensionering. Kristoffel is met emeritaat en ik ben geen conservator meer van het Haagse Escher Museum.

 Over onze achtergronden vindt u meer op de website onder het kopje Wie.

 Galerie 2 

 De collectie Neutelings, Bonnefantenmuseum, Maastricht

 nlangs stond nog in alle kranten, dat het goed gaat in Nederland Museumland: er zijn weer meer mensen met een Museumkaart en er zijn in 2017 alweer records gebroken wat betreft de bezoekersaantallen. De musea zijn dan ook propvol. Ja, propvol in de zalen met tijdelijke tentoonstellingen, maar elders? Elders is het rustig, heel rustig.

 Elders zijn de zalen waar de musea hun eigen bezit, ons Openbaar Kunstbezit, tonen en toelichten. Dat zijn de kunstwerken waar we in het buitenland om worden benijd. Waar men, als ze daar worden tentoongesteld, in de rij gaat staan.

 In de zalen met de eigen collectie is het kalm, terwijl er zoveel moois is te zien, vaak zulke goede uitleg wordt gegeven en de opstelling met kennis en liefde voor het vak is ingericht.

 Gaat dat zien, vinden wij, op de website Op weg naar de Kunst.nl. vertellen we over de geschiedenis van het museum, de inrichting of een opvallend kunstwerk.

Bij ons kunt u kiezen van zeer oude kunst tot de moderne kunst van de twintigste eeuw. We bezochten en bespraken ruim dertig musea van Groningen en Leeuwarden tot Maastricht en van Enschede tot Den Haag en Middelburg.

Galerie 1 

De keramiek afdeling van het Groninger Museum in de door Philip Starck ontworpen vleugel

We denken dat we u kunnen verrassen, want we werden zelf zo vaak verrast. Bovendien plaatsen we achter iedere bespreking met foto’s, filmpjes en veel tekst, een kort overzicht met bolletjeslijst in de rubriek Voorzieningen. Daarin kijken we niet alleen naar de collectie en de manier van presenteren, maar ook naar de lunch, de mogelijkheid om te parkeren, of het OV vervoer je makkelijk bij het museum brengt, en of de winkel leuk en de wc schoon is. Uiteindelijk bepalen al die factoren                          of een museumbezoek prettig is.

Tot ziens en veel plezier bij ons op Op weg naar de Kunst.nl

 Micky Piller & Kristoffel Lieten 

                                            ********************************************************** 

 Mogelijk Ploeg Huis in oude school Wehe-den Hoorn

 

Als de ambities waar worden gemaakt, krijgt Wehe-den Hoorn een Ploeg Huis in de voormalige katholieke lagere school aan de Mernaweg.

 De gemeente de Marne en de Stichting Herstel Erfgoed de Marne stropen de mouwen op om het monumentale pand naast de kerk in Wehe een nieuwe bestemming te geven: een centrum voor kunst van de Ploegbeweging die in de jaren twintig van de vorige eeuw het kunstzinnig leven in Groningen onrustig maakte.  In 2018 wordt een jaar lang herdacht dat deze beweging honderd jaar geleden werd opgericht door bekende schilders als George Martens, Jan Alting, Johan Dijkstra en de in Leens geboren graficus Hendrik Werkman.

 De Stichting Herstel Erfgoed heeft drie jaar  geleden het pand wind- en regendicht gemaakt. Dit om verdere schade aan het gebouw te voorkomen. Het gemeentebestuur ondersteunt het streven om tot een Ploeg Huis te komen.

 Bart van der Grinten, secretaris van de Stichting Herstel Erfgoed  de Marne zegt desgevraagd: ‘Met het wind – en regendicht maken hebben we tijd gekocht om aan een nieuwe bestemming van het gebouw te werken. We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is het pand te herstellen, een museum centrum in te richten en te bezien of de exploitatie van  het Ploeg Huis mogelijk is. Over drie, vier maanden moet dat onderzoek afgrond zijn.’

Pastorie

**********************************************************

IJsvereniging Wehe-Den Hoorn

Wie o wie van onze vrienden zouden het leuk vinden om het klaverjassen te leren.

Vroeger is er een keer een groep geweest om het te leren en wij als bestuur vroegen ons af of we dit nog een keer moeten doen???
Bij interesse laat gerust een berichtje achter 

***********************************************************  

Klik op de foto voor een rondleiding door Groningen.

************************************************************

Archief

*******************************************************************