HOOFDSTUK 3 – OMKIJKEN NAAR ELKAAR – NOABERSCHAP -JONG EN OUD

Wat heeft het dorp nodig, zodat je daar goed en veilig oud kan worden? Wil je hier met elkaar de schouders onder zetten en hoe doe je dat dan? Belangrijke vragen die wij als dorp al meermaals bij de kop hadden en waar wij aandacht voor willen houden naar de toekomst toe.

Voor het kleine dorp dat we zijn, prijzen we onszelf gelukkig met de actieve jeugd. Jeugdsoos ‘Happy Station’ aan de Timersmastraat is er op de eerste plaats voor de jeugd, maar ook volwassenen zijn welkom, bijv. om de spooktocht te starten of na het carbidschieten op oudjaar.

Een gekoesterde wens van het dorp is om een plek te hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten; in de buitenlucht maar ook in een fysieke ontmoetingsplek. Het beweegpark (voor jong èn oud) is zo’n mooie ontmoetingsplek in de buitenlucht.

Willen we misschien een zorgcoöperatie vergelijkbaar met Kloosterburen? Dit vraagt om een verdiepende visie vanuit ons dorp op dit thema. In een werkgroep bestaande uit diverse inwoners uit ons dorp waarin ook een lid van Dorpsbelangen is vertegenwoordigd zouden we een plan ‘zorgzaam Wehe-den Hoorn’ kunnen maken.

Van de enquête-respondenten vindt 82 % het een goed idee om een vrijwilligersgroep te vormen waarop alleenwonende en/of zieke en hulpbehoevende dorpsgenoten een beroep kunnen doen voor ondersteuning, bijv. voor een praatje, boodschappen doen, klussen in en om het huis, etc. Desgevraagd is er volgens de enquêteresultaten echter slechts een minderheid die zich hier actief voor zou willen inzetten.

Ambities

  • Inventarisatie van bestaande (praktische) ondersteuningsmogelijkheden voor dorpsinwoners vanuit de Gemeente
  • Zorg en aandacht voor je dorp(sgenoten) : ‘De Helpende Hand’ vrijwilligersgroep (jong en oud) wervend haalbaarheidsonderzoek (verenigingen, school, jeugdsoos)
  • Realiseren van meer ontmoetingsplekken in en om het dorp: meerdere bankjes met hier en daar een picknick tafel en een afvalbak.
  • Haalbaarheidsonderzoek naar een zgn. ‘Knarrenhof’ (woonvoorziening voor ouderen met verschillende ‘zorgzwaarte niveaus’)
  • Verbinding tussen jong en oud, gevestigde bewoners en nieuwkomers